• شماره تماس: 09128862265
  • ایمیل : info@gataelc.com

pishro.hamrah

آموزشگاه پیشرو همراه با تکیه بر کادر با تجربه خود، کار آموزان را پس از آموزش به مدت نامحدودپشتیبانی خواهد نمود این پشتیبانی به صورت ارتباط مستقیم بین اساتید و کارآموزان خواهد بود


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/gatael/domains/gataelc.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/controls/base-multiple.php on line 61

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 65536 bytes) in /home/gatael/domains/gataelc.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/logger/loggers/db.php on line 30