دپارتمان آموزشی

دوره های آموزشی موسسه آموزشی گاتا                             
 


دوره آموزشی دستگاه اینورتر

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات اپل (تخصصی)

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت  ۳ نفر
شهریه (ریال) ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات دوربین مدار بسته

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی مهندسی معکوس

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات لب تاپ

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی Euc

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات دوربین

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی الکترونیک

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۳ نفر
شهریه (ریال) ۸,۵۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید