دپارتمان آموزشی

دوره های آموزشی موسسه آموزشی گاتا                             
 


دوره آموزشی دستگاه اینورتر

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات اپل

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۶/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات دوربین مدار بسته

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی مهندسی معکوس

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال)  
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات لب تاپ

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی Euc

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۳/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید

دوره آموزشی تعمیرات موبایل

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۵/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید
 

دوره آموزشی تعمیرات الکترونیک

مدت دوره ۱ ماه
ظرفیت ۱۵ نفر
شهریه (ریال) ۸/۰۰۰/۰۰۰
ثبت نام ثبت نام کنید